Solartax

Solartax…. teruggave BTW op aanschaf en installatie van zonnepanelen..


Direct BTW terugvragen

ISDE subsidie aanvragen

 

BTW teruggave

op aanschaf en installatie van zonnepanelen


Indien u zonnepanelen laat installeren op uw eigen woning dan bestaat de mogelijkheid om de BTW op de aanschaf en installatie van deze zonnepanelen terug te vragen. Het Europese Hof vindt namelijk dat u, door regelmatige teruglevering van energie aan het electranet, ondernemer bent voor de Omzetbelasting. Doordat u als ondernemer wordt gezien, kunt u de BTW welke u heeft betaald, die in rechtstreeks verband staat met de zonnepanelen, terugvorderen bij de Belastingdienst. Voor de levering aan het energienet dient u BTW af te dragen aan de Belastingdienst (forfait).

 

Waarom is dit voordelig?


Omdat u eenmalig veel BTW betaalt over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen, zal uit uw eerste aangifte een teruggave volgen. U dient direct het jaarlijkse bedrag aan teruglevering, op basis van het nominale vermogen van uw panelen, aan te geven bij de Belastingdienst. Omdat u de volgende jaren als kleine ondernemer wordt gezien door de Belastingdienst, zal de Belastingdienst voor deze jaren vrijstelling verlenen voor het doen van aangifte. U vraagt dus de door u betaalde BTW terug, terwijl u de komende jaren gevrijwaard wordt van betaling van BTW.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen  • U bent een particuliere afnemer


  • Het betreft een kleinverbruikers aansluiting (3x80A)


  • De energie-rekening staat op uw naam


  • De zonnepanelen zijn uw eigendom en aangebracht op uw pand


  • De installatie is opgeleverd of in gebruik genomen na 1 januari 2013


  • De opgewekte stroom wordt (deels) terug geleverd tegen een vergoeding


Wat doen wij


Om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren dienen wij een aantal werkzaamheden te verrichten en contacten met de Belastingdienst namens u te onderhouden.

Concreet betekent dit dat Solartax:


  • Namens u in contact treedt met de Belastingdienst om de BTW teruggaaf op uw zonnepanelen en installatie terug te vragen;
  • Namens u aangiften omzetbelasting indient bij de Belastingdienst;
  • U aanmeldt bij de Belastingdienst middels de Opgave zonnepaneelhouders
  • Namens u om toepassing van de kleine Ondernemersregeling en ontheffing van administratieve verplichtingen verzoekt;

Bent u reeds ondernemer voor de omzetbelasting?


Dan kan het terugvorderen van de BTW nare gevolgen hebben voor u. Omdat u misschien op basis van uw huidige werkzaamheden reeds omzetbelastingplichting bent, en u niet onder de kleine ondernemersregeling valt, is het mogelijk dat u jarenlang BTW moet afdragen voor de zonnepanelen op uw dak. Immers, u blijft ondernemer en de zonnepanelen blijven stroom produceren. Laat u vooraf goed adviseren wat de gevolgen voor u (kunnen) zijn.

Neem contact met mij op


Indien u onderstaand formulier invult wordt u op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld!